Το εργαστήρι

Η αγάπη για την Κρήτη, η παράδοση, το μεράκι και η κληρονομιά μας, συνθέτουν τα βασικά χαρακτηριστικά για τη δημιουργία του παραδοσιακού εργαστηρίου μας "Κρητική φορεσιά". 

Η ιστοσελίδα "kritikiforesia.gr" βρίσκεται υπό κατασκευή! Σε λίγο χρονικό διάστημα θα μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα ολοκληρωμένη με όλα τα προϊόντα του εργαστηρίου μας!